Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w miejscy pracy nie tylko zwiększa efektywność i produktywność, ale również jest obowiązkiem pracodawcy. Mówią o tym ogólne przepisy BHP, znajdujące się w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Negatywne skutki złego oświetlenia

Nieprawidłowe oświetlenie w miejscu pracy negatywnie wpływa zarówno na wydajność, jak i zdrowie pracowników. Popełniają oni częściej błędy, co sprawia że ich efektywność spada, ponieważ tracą czas na ich poprawianie. Dodatkowo spada jakość pracy. Wszystko to sprawia, że pracownicy odczuwają pracę jako nużącą. Przy nieprawidłowym oświetleniu trudniej jest również dostrzec potencjalne źródła zagrożenia. Może to powodować zwiększenie ryzyka wypadku przy pracy.

Lampka LED na biurko z regulowanym ramieniem

Oświetlenie biurowe – wymagania

Jak już wcześniej wspomniano, to aby oświetlenie biurowe spełniało odpowiednie normy leży po stronie pracodawcy. Osoby na biurowych stanowiskach pracy często dodatkowo obciążają wzrok pracą przy komputerze. Zapewnienie im odpowiedniego oświetlenia jest szczególnie ważne.
W normach określony został minimalny poziom natężenia oświetlenia jaki musi być spełniony na biurowych stanowiskach pracy. Wygląda on następująco:

  • 500 lx dla stanowisk w których zakresie obowiązków jest: obsługiwanie klawiatury, stanowiska komputerowe, pisanie ręczne, czytanie, przetwarzanie danych a także w pokojach spotkań czy salach konferencyjne.
  • 300 lx na recepcjach, a także przy segregowaniu dokumentów, oraz kopiowaniu.
  • 200 lx w pomieszczeniach takich jak archiwa i magazyny.
Oświetlenie w miejscu pracy

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia

Nie zawsze istnieją techniczne możliwości, aby wszystkie stanowiska pracy posiadały oświetlenie spełniające normy poprzez oświetlenie lampami sufitowymi. W tym przypadku powinno zastosować się lampki biurowe, które zwiększą natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej. Dodatkowo mogą one zmniejszyć kontrast pomiędzy miejscem pracy, a otoczeniem co dodatkowo zwiększy komfort pracy.